אין לנו 'תורמים', אבל יש לנו שותפים רבים – כתבה בעיתון "קונים בעיר"