אני מתחייב (בלי נדר) לא להשתמש בנפצים עד אחרי פורים!

כל ילד שימלא טופס יכנס להגרלה לאופניים