פעילות שבת לילדים המיוחדים בעיר אשדוד

 

 

בעיר אשדוד ילדים מיוחדים נפגשים בשבת אחרי הצהריים במתנ"ס מעלה

והמתנדבות לוקחות אותם לגינה הציבורית בקרבת מקום לפעילות חוויתית.