"לא נמצא שכנים טובים יותר מהילדים המתוקים הללו"

"היי כבוד השר… שתדע לך שהם משהו משהו"

זה בערך מה שצעקו השכנים מהמרפסות, לעברו של שר הרווחה איציק שמולי, בדיוק כשיצא מביקור במרכז החינוך המיוחד של 'עזרת אחים'.

השר שאל את השכנים אם הנוכחות של מרכז חינוך מיוחד בתוך בניינים מגורים שגרתי, כשאליו מתנקזים עשרות רבות של ילדים עם לקויות שונות, אינו מפריע לדיירי הבניין.

"ההיפך", השיב לו השכן מהקומה העליונה, "זאת זכות גדולה בשבילנו להיות שכנים של מקום קדוש כזה! בשום מקום לא נמצא שכנים טובים יותר מהילדים המתוקים הללו".